این مجموعه از لامپ ها باید از تأمین چراغ اصلی لابی اطمینان حاصل کنند ، سبک بودن لابی متناسب با ساعت و شرایط مورد نیاز کاربر مربوطه و همچنین سیستم مربوطه پروتکل های مربوطه را در اختیار کنترل کننده قرار می دهد. پروتکل ها نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند ، اما باید به کاربر کنترل حداقلی داده شود. لامپ ها معمولاً از سقف های بلند در لابی نصب می شوند و این کار را انجام می دهند.

به نظر می رسد با استفاده از نرم افزار شبیه ساز ، می توان به راحتی چراغهای مناسب را نصب کرد.

بهتر است کیفیت چراغ های موجود در این منطقه را از کارشناسان مربوطه انتخاب کنید ، زیرا با وجود سقف های باند و همچنین موقعیت لابی هتل ، معمولاً مالکان تمایلی به اختصاص زمان زیادی به خدمات آینده ندارند.

قفل کارتی