بین موتور و فنر در دستگاه هایی که برای انتقال دان هستند باید ارتباطی مناسب برقرار شود که شفت از جمله قطعاتی است که وظیفه برقراری این ارتباط را بر عهده دارد. در واقع این قطعه روی شفت موتور گیربکس نصب شده و ضخامت مورد نیاز با توجه به قطر داخلی که فنر های منتقل کننده دان دارد را ایجاد می کند.

ویژگی و خصوصیت مهم شفت ها چیست؟

شفت ها باید دارای ویژگی های خاصی باشند تا بتوانند این وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهند که از جمله این خصوصیات این است که باید دارای قطر داخلی و قطر خارجی مناسبی باشند. همچنین ویژگی جالبی که در این قطعات به کار رفته است این است که دارای قطعه فنر گیر هستند که بسیار کاربردی است و سوراخ کاری هایی بر روی آن قرار داده شده است که بر طبق استاندارد های خاصی است که به تصویب رسیده است.
اندازه قطر داخلی و خارجی شفت چگونه تعیین می شود؟

قطری که برای سوراخ داخلی شفت رابط گیربکس سیستم انتقال دان در نظر گرفته می شود به اندازه شفتی است که در موتور گیربکس قرار گرفته است و اندازه قطر قسمت بیرونی آن با توجه به اندازه فنر انتقال دان است بدین معنی که باید با اندازه فنری که مورد استفاده قرار می گیرد، کاملا متناسب و هماهنگ باشد. برای روشن شدن این موضوع باید بگوییم که برای مثال شما فنر هایی با قطر 75 میلی متر دارید در چنین شرایطی باید شفت استفاده شده دارای قطر خارجی به اندازه 45 میلی متر باشد.