دوستان تا اينجا شما مي توانيد تمام سيم هاي اصلي دزدگير را وصل بكنيد و الان وقت آن رسيده كه سوكت را به كيت اصلي دزدگير وصل كنيد، فقط نكته اي كه در اينجا بايد توجه داشته باشيد اين است كليد ماشين حتما در دستان باشد چون ممكن است درها قفل شوند و ديگر شما نتوانيد درها را باز بكنيد.

نكته ديگر اين كه دوستان بايد مد نظر داشته باشند اين است كه پس از اتمام عمليات نصب دزدگير، تمام قسمتهاي ماشين مثل راهنما، ضبط،بالابرها حتي بوق، تست بكنيد و آنوقت ماشين را تحويل مشتري بدهيد چون براي من پيش آمده، مشتري بعد از نصب دزدگير آمده و ميگه وقتي دزدگير را نصب كردي شيشه بالابر سمت شاگرد كار نمي كند.

مسئله ديگري كه شما نصاب محترم بايد به مشتري بگوييد اين هست كه ريموت كنترل ها جزء ضمانت نمي باشد.