دندانپزشک زیبایی بنا به وضعیت دندانی بیمار می تواند انواع مواد ترمیمی کامپوزیت یا آمالگام را انتخاب کند. دندانپزشک زیبایی گاهی درمان ترمیمی را در یک مرحله و گاهی ترمیم را در دو مرحله انجام می دهد. نوع ترمیم اول شامل استفاده مواد ترمیمی مانند آمالگام، مواد کامپوزیتی و... و در نوع دوم ساخت روکش های دندانی ، بریج و اینله و انله پس از آماده سازی و قالب گیری اولیه برای بیمار ایجاد می شود.از مواد رایج و کاربردی برای پر کردن دندانها آمالگام و مواد کامپوزیتی است که دندانپزشک زیبایی می تواند از این مواد استفاده کند ، ولی هر یک خصوصیات مخصوص به خود را دارند. آمالگام موارد مصرف زیادی در گذشته داشت ولی بنا به معایبی که داشت کاربرد کمتری امروزه دارد. یکی از معایبی که بیماران در همان استفاده اولیه از آن گلایه مند هستند رنگ نقره ای رنگ آمالگام است که زیبایی مناسبی نداشته و دندانپزشک زیبایی را به استفاده مواد همرنگ دندان نظیر مواد کامپوزیتی هدایت داده است. آمالگام به وضوح قابل دید است و هماهنگ نبودن ان با سایر دندانها باعث نارضایتی بیماران می شود. البته یکی از مواردیکه در برخی از بیماران دیده شده حساسیت برخی به این مواد است که از نقاط ضعف آمالگام به حساب میشود.کامپوزیت ها


کامپوزیت همرنگ دندان است که همین امر باعث ترغیب دندانپزشک زیبایی به استفاده کامپوزیت برای بیماران کرده است. کامپوزیت ها با مواد چسبنده به دندانها متصل شده و باعث ترمیم دندانها میشود. استفاده کامپوزیت صرفا باعث زیبایی دندان نمی شود و دندانپزشک زیبایی بایستی با رعایت نکات مربوط به زیبایی استفاده مطلوب را انجام دهد تا زیبایی بدست آید.امروزه مواد نیومر نیز برای ترمیم دندانی استفاده می شود که محدودیت های کمتری نسبت به کامپوزیت ها دارند. نیومر ماده ای همرنگ دندان بوده مقاومت بالایی در برابر شکست داشته ، این در حالی است که یکی از محدودیت های کامپوزیت ها سایش ان به مرور زمان بوده است.