امروز مي خواهم آخرين مبحث قفل مركزي، تيپ كامپيوتري يا 206 آموزش بدم :نكته: در نصب دزدگير اتومبيل آخرين سيمهايي كه بايد متصل اول قفل مركزي ودر بعد برق مي باشد
در اينجا من براي يادگيري راحتر شما دوستان، نقشه وصل كردن قفل مركزي اين نوع تيپ، آن را براتون رسم كردم اگر بد شده به بزرگواري خودتون ببخشيد.و اگر نكته مبهمي براتون باقي ماند من در خدمتم .
فقط اين نكته در اينجا قابل ذكر است كه نقشه دياگرام فوق در اكثر نقشه هاي فني خوب توضيح داده نشده است و يا اصلا گفته نشده كه شما بايد طبق نقشه اي كه براتون كشيدم با توجه به تيپ پيكان يا پرايدي نصب بكنيد.
حال اگر قفل مركزي برعكس عمل كرد يك طرف (مثلا طرف پمپ) را جابجا مي كنيم و اگر بازهم برعكس كار كرد طرف ديگر هم را نيز جابجا مي كنيم.
دوستان به نقشه دقت كنيد اگر دوسيمي كه در تيپ پيكاني به سمت پمپ مي رود در اينجا به اشتباه به سيم هاي سوكت وصل بكنيد به كامپيوتر صدمه مي زند و سيم هاي آن داغ مي شود.