در اين جلسه مي خواهم در مورد سيم كشي تيپ پژو 405 صحبت بكنم:در اين نوع تيپ همان طور كه دوست خوبمان جناب آقاي خليلي گفتند دو سيم قطع مي شود ، دو سيم به منفي متصل مي شود و دو سيم ديگر به سيم هاي قفل مركزي متصل مي شود .
همانطور كه گفتيم قفل مركزي اين نوع تيپ تحريك پذير منفي مي باشد حال روشي كه افراد تجربي وصل مي كنند كه در واقع فرقي به روش استاندارد ندارد به اين صورت است:
ان دوسيمي كه در تيپ پيكان و پرايدي به برق متصل مي شد در اينجا به منفي يا بدنه وصل مي كنيم//// و آن دوسيمي كه در تيپ پيكان و پرايدي به بدنه وصل مي شد در اين تيپ قطع مي كنيم//// و آن دو سيمي كه در تيپ پيكان و پرايدي به سمت پمپ در راننده مي رفت كه در اينجا ما اين دو سيم را به سوكتي كه در آموزش قبل گفته شد وصل مي كنيم.
نكته:
در اين تيپ دوستان دقت بكنند در توليدات سال 87 به اين ور اگه دقت كرده باشيد كنترل هاي اين نوع تيپ ها عوض شده مخصوصا پژو پارس كه بصورت راديويي شده ولي قبلا بصورت مادون قرمز بوده كه ما براي پيدا كردن اين دو سيم مذكور بروي سوكت به دنبال آن مي گشتيم ولي در مدل هاي جديد سيستم قفل مركزي در بالاي فرمان قرار گرفته و بايد قاب زير فرمان باز شود و سيم هاي مورد نظر در اين مدل جديد بايد به سيستم قفل مركزي آن دستور داده و ديگه كاري به سوكت ندارد.
در روش استاندارد اگه به نقشه فني دزدگير نگاه كنيم در قسمت قفل مركزي، بايد براي نصب اين نوع تيپ به قسمت Diagram:Negative Trigger توجه شود كه در اينجا مي بينيد كه عكس دو قيچي كشيده شده است كه همان دوسيمي است كه بايد قطع شود و اگر با تيپ پيكان و پرايد مقايسه بكنيد مي بينيد كه در تيپ پيكان و پرايد آن دوسيمي كه برق وصل مي شد در اين تيپ به منفي وصل مي شود.
خوب دوستان مبحث اين نوع تيپ هم تمام شد و اگر در اين زمينه سوالي ندارد به سراغ آخرين تيپ كه به عبارتي تيپ كامپيوتري(206) هست برويم و مبحث قفل مركزي را تمام بكنيم.