قفل مركزي تيپ پژو 405 (تحريك پذير منفي):
در اينگونه ماشينها از ميان سيم هاي كه از داخل درب راننده به داخل اطلاق مي آيند 2 سيم وجود دارد كه توسط لامپ تست (-) اگر به يكي بزنيم درها قفل مي شوند و اگر به ديگري بزنيم درها باز مي شوند { براي اينكار يك طرف لامپ تست را به بدنه و طرف ديگر را در سوكتي كه حدس مي زنيم سيم هاي قفل مركزي در آن وجود دارد وارد كرده تا سيم هاي مورد نظر پيدا شوند} بنابراين در اين تيپ ديگري نيازي به باز كردن رودري راننده و نصب پمپ نيست و خيلي راحت قفل مركزي با دزدگير عمل مي كند.

نكته:براي تشخيص نوع قفل مركزي اين نوع تيپ اگر شاسي قفل درب در راننده و هم درب شاگرد فشار داده شود تمام درها قفل مي شوند.
مثل ماشينهاي:
glx- rd پرشيا- سمند ماكسيما دوو اسپروو 2000- اپل كورسا پارس و 405
دوستان در جلسه بعد نحوه ي سيم كشي اين نوع تيپ و تفاوت آن با تيپ قيلي آموزش داده مي شود.