در اين جلسه مي خواهم نحوه سيم كشي تيپ پيكان يا پرايدي، براتون توضيح بدهم:

در ابتدا بايد اين نكته عرض كنم كه، در نقشه هاي فني دزدگيرها به اين نوع تيپ اصطلاحا تيپ استاندارد يا positive & negative trigger يا تحريك مثبت يا منفي مي گويند.
اين نوع تيپ از اين لحاظ استاندار است چونكه در آن هيچ نوع سيمي قطع نمي شود كه بعدا روشي كه دوستان تجربي وصل مي كنند بهتون مي گم.
حالا بريم بر سر اصل ماجرا:
در نقشه قسمتي به نام CENTRAL DOOR LOCK DIAGRAMوجود دارد كه ما با اين قسمت سروكار داريم، در اينجا براي استفاده از اين نوع تيپ بايد به قسمتSTANDARD يا positive & negative trigger نگاه كنيم( من در آموزشهايم از نقشه دزدگير ساده IKA استفاده مي كنم كه البته اكثرا به يك نوع هستند)
امروزه اكثر دزدگيرها قسمت قفل مركزي شان از رنگهاي مشابه استفاده مي كنند حالا نمي دونم استاندارد شده يا نه
در قسمت قفل مركزي رنگ سيم ها به اين صورت است:

Orange
White
Yellow
Orange/black( سيم نارنجي رنگ با رگه مشكي)
White/black(سيم سفيد رنگ با رگه مشكي)
Yellow/black(سيم زرد رنگ با رگه مشكي)
در اين نوع تيپ سيم زرد و زرد رگه دار بايد به برق 12 ولت متصل شود كه يكي براي باز و ديگري براي بسته.
سيمهاي نارنجي و نارجي رگه دار بايد به منفي متصل شوند.
سيم هاي سفيد و سفيد رگه دار بايد به سيم هاي پمپي كه در درراننده وجود دارد متصل شود (سيم هاي سبز و آبي).
دوستان بعد از وصل كردن سيم هاي فوق اگر ديديد با فشار دادن دكمه باز (ريموت كنترل) درها قفل شد بايد دو سيمي كه به سمت پمپ درراننده برديد، جايشان عوض كنيد مثلا اگر سفيد را به آبي وصل كرده بوديد حالا به سبز وصل بكنيد.
توجه: سيم هاي رگه دار مربوط به باز مي باشند.
خوب دوستان اين هم از جلسه امروز اگه در مورد مبحث فوق مشكلي داشتيد من در خدمتم، در غير اينصورت به سراغ مبحث بعدي برويم.