قسمت چهارم

اولين سيم فلاشر ها (parking light)مي باشد (همان كه چراغ خطر ها وقتي در باز مي شود و يا آژير بصدا در مياد شروع بكار كردن مي كنند)
اين سيم بروي كيت اصلي دو تا است كه رنگ انها در اكثر دزدگير ها قهوه اي مي باشد كه در بعضي مدلها يك سيم مي باشد كه از سر ان، دو تا ديود گرفته و تبديل به دو تا سيم مي كنند (دوستان توجه داشته باشيد حتما اين ديود بر سر راه اين سيم باشد كه بعدا از لحاظ امنيتي اگر مديران اجازه بدهند دليل ان را ذكر مي كنم ) كه اكثر دزدگيرهاي چيني از اين مدل مي باشند.
اگر در قسمت دوم آموزش دقت كرده باشيد جلو گزينه فلاشر يك علامت مثبت گذاشتم كه اين به معناي ان است كه خروجي سيم فوق مثبت مي باشد . حالا ما براي نصب اين سيم بروي ماشين بايد سيم چراغ راهنماها( چپ و راست) را پيدا كرده و اين دوسيم را يكي براي راهنماي چپ و ديگري براي راهنماي راست وصل بكنيم.
در اينجا اين سوال پيش مي ايد كه ماشيني مثلا 405 كه مي خواهيم دزدگير بروي ان نصب بكنيم چطور سيم هاي چراغ راهنما را پيدا بكنيم
براي اينكار از لامپ تست استفاده مي كنيم به اين صورت كه ابتدا يكي از راهنماها (چپ يا راست) ميزاريم تا كار كند و يكسر لامپ تست را به بدنه و سر ديگر در سوكتي كه حدس مي زنيم سيم راهنما در ان هست وصل مي كنيم كه با راهنما زدن لامپ تست ما هم خاموش و روشن مي شود و همين كار را براي سمت ديگر انجام مي دهيم كه بعدا از پيدا كردن سيم هاي مذكور، سيم هاي فلاشر را به اين دو سيم وصل مي كنيم.
دوستان اگر نكته ابهامي در مورد وصل كردن اين سيم برايتان پيش اومده ذكر بكنيد.