ما براي نصب دزدگير يكسري ابزار و دستگاه لازم داريم:
1- اولين چيزي كه يك نصاب بايد بداند اطلاعاتي در مورد ماشين است كه بعدا در مورد ان صحبت مي كنم مثل لادري ها، لامپ سقف،قفل مركزي، وضعيت ريموت كنترل ها
2- لامپ تست ( دوستان براي استفاده از اين ابزار بسيار دقت بكنيد مخصوصا درماشينهاي كامپيوتري مثل 206 و زانتيا كه بعدا نحوه استفاده از ان را ذكر مي كنم)
3- سيم چين كوچك و سيم لخت كن و چسب واير
4- نقشه فني دستگاه