اموزشهای در زمینه نصب دزدگیر بر روی اتومبییلهای مختلف داده میشود امید وارم مفید و کاربردی باشد [/b]

لطفا قبل از نصب به منظور اشنا شدن با دستگاهای مختلف ابتدا کا تا لوگ دستگاه مربوطه را به منظور اشنای بیشتر با نحوه کار
وعملکرد دستگاه و در نتیجه باعث بالا رفتن سرعت کاروافزایش
اعتماد مصرف کننده میشود را مطالعه فرمایید
سعی کنید برای تست و ولتاژ گیری از ولتمتر بجای لامپ استفاده کنید
بر روی نصب اتصال زمین دقت بیشتری کنید تا بعدها دچار مشکل نشوید
به مشتری توصیه کنید که سویچ اتو مبیل را از ریموت جدا کند
[color=black]سعی کنید در موقع نصب سیم کشی منظم وبا سلیقه انجام شود تا اعتماد مشتری جلب شود