روش نصب نیروگاه خورشیدی

1-ابتدا پایه ای از نبشی فلزی یا سپری شماره 4 با زاویه ۴۰ درجه از
زمین بسازید بطوریکه پائین ترین نقطه اتکائ پنل از زمین حداقل 30
سانتیمتر فاصله داشته باشد.
2-پایه را روی پشت بام یا در مکان بلندی که سایه اشیائ دیگر روی
آن قرار نگیرد . رو به سمت جنوب شرقی محکم کنید .
3- پنل خورشیدی را روی آن با پیج ببندید طوریکه جعبه پشت پنل
بالا قرار بگیرد.
4- دو رشته سیم از جعبه بیرون آمده دقت کنید مثبت به مثبت شارژ کنترلر ومنفی به منفی شارژ کنترلر نصب و از آن به مثبت
باطری و منفی نیز به قطب منفی باطری وصل گردد.
5- از باطری می توانید توسط کلید به مصرف کننده 12 ولت وصل
کنید. ویا به مبدل 12 ولت به 220 ولت و مصرف کننده . باید توجه
داشته باشید وسایل دی سی حتما مثبت و منفی آنها رعایت شود .
6- از طلوع تا غروب آفتاب پنل ها ی خورشدی حتی روزهای ابری
هم بمیزان کمتری برق تولید میکنند .
7- پنلها به تعمیر ونگهداری نیاز ندارند . ولی هر از گاهی آب باطری
ها کنترل شود . بهتر است از باطری های سیلد خشک u p s یا مخابراتی استفاده کنید زیرا عمر طولانی تر دارند .و باطری را در معرض سرما وآفتاب قرار ندهید .
و فاصله آنها با پنل و مصرف کننده زیاد نباشد .
عمر تقریبی پنل حدود 25 سال است .