ساخت پانل خورشيدي

چگونه يك نيروگاه خورشيدي روي پشت بام بسازيم!؟

خداوند انرژي هاي فراواني را به ما ارزاني داشته است. از جمله انرژي خورشيدي پاك كه ميتوان گفت مادر همه انرژيهاست. كه ما يا آنها را نميشناسيم. واز آنها به نحو احسن استفاده نميكنيم.

پانلهاي خورشيدي مجموعه اي از سلولهاي خورشيدي از جنس نوعي سليكاژن مخصوص هستند. در دو نوع منو كريستال و پلي كربستال ساخته ميشوند. كه در برابر نور آفتاب درون خود الكترون آزاد ميكنند. و جريان برق ضعيف دي سي توليد ميكنند. كه با كنار هم گذاشتن تعدادي از اين سلولها. وسري و موازي كردن مدار آنها در رديف هاي چهار تائي يا بيشتر به ولتاژ و جريان دلخواه ميرسيم.
در سر راه سيم خروجي پانل يك ديود فرار ميدهيم تا مانع برگشت برق از باطري به سلول ها و آسيب به آنها شود.

در طول روز برق توليدي توسط يك شارژكنترلر به باطري هدايت ميشود . كه ميتوان بصورت 12 ولت دي سي و يا با قرار دادن يك مبدل دي سي به اي سي برق 220 ولت اي سي استفاده كنيم. از توليد به مصرف و خود كفا باشيم.

يك روش ديگر استفاده از آفتاب . بهره گرفتن از انرژي گرمايش خورشيد است. كه توسط رادياتور مسي و مخزن مربوطه(آبگرمكن خورشيدي) است. كه مصارف آب گرم منزل و حمام قابل استفاده است./