كولر خورشيدي

كولر خورشيدي آبي آفتاب الكتريك مدل 4000 با سيستم برق خورشيدي و روشنايي براي 8ساعت كار طراحي و ساخته شده. اين كولر براي تا 100 متر زير بنا . و در بدنه ساختمان نصب ميشود. و سيستم توليد برق خورشيدي روي بام نصب ميشود. كه ميتواند برق روشنائي منزل و محل كار را نيز بمدت 6 ساعت تامين كند.همچنين وسايل برقي مانند ريش تراش و شارژ موبايل و سشوار و .... را استفاده كرد.قيمت اين كولر با سيستم توليد برق خورشيدي و روشنائي 1100000 تومان است.