انرژي خورشيدي -Solar Energy

انرژي خورشيدي را خانوارهاي محترم به دو شكل ساده ميتوانند در سطح خانگي استفاده كنند:1- آبگرمكن خورشيديبا خريد يك دستگاه آبگرمكن خورشيدي و نصب روي پشت بام با قيمت 600000 تومان الي 1200000 تومان آب گرم حمام و دستشوئي و ظرفشوئي تامين ميشود. كه با افزايش كلكتور ميتوانيد ظرفيت سيستم را بالا ببريد. و بخشي از گرمايش ساختمان را نيز از خورشيد لايزال دريافت نمائيد.2-سيستم برق خورشيدي
سيستمهاي توليد برق خورشيدي در ابعاد و اندازه هاي مختلف طراحي ميگردد. شما نسبت به توان مالي خود . ميتوانيد .از يك سيستم يك ميليون توماني. با ظرفيت توليد 1500 وات برق در روز كه براي روشنائي يك منزل شهري كافيست شروع كنيد. و بعد آن را تا 10000 وات كه برق كامل يك منزل را تا 25 سال مجاني توليد ميكند .افزايش دهيد