تولید آب شیرین با انرژی خورشید

مردم نمی*توانند آب شور بنوشند! ولی آب شور می*تواند به آب شیرین * تبدیل شود و این کاری است که ممکن است در وسیله*ای قابل انتقال و قابل باد شدن که با انرژی خورشیدی کار می*کند به انجام برسد (حتی اگر وسیله، بسته*ای کوچک باشد)
این فرآیند املاح زدایی نام دارد و بار*ها و بار*ها توسط مردمی که در نقاط گوناگون دنیا به آب شیرین نیاز دارند مورد استفاده قرار گرفته است.
اغلب مردم ایالات متحده به آب شیرین دسترسی دارند که می*تواند به قصد شرب مورد استفاده قرار گیرد. ولی آب شیرین می*تواند منبع کوتاه مدتی برای بخش*هایی از کشور و حتی دنیا باشد.
با افزایش جمعیت نقصان در ذخیره آب شیرین کمتر هم خواهد شد و لذا آب شیرین فقط در موقعیت*های ویژه*ای پیدا خواهد گشت. در بعضی جا*ها آب شور (مثلا آب اقیانوس*ها) برای آشامیدن به آب شیرین تبدیل می*شود.
مانع ساده*ای مورد استفاده قرار می*گیرد که با حذف املاح محلول آب دریا، از آب شور آب شیرین می*سازد. این کار ممکن است به سادگی جوشاندن آب دریا در یک ظرف فرض شود.
می*دانیم که بخار حاصل از جوشاندن را می*توان متراکم نمود و آن را به آب تبدیل کرد.
این عمل تقطیر نام دارد. روش*های دیگر فناوری*هایی هستند که در مقیاس*های بزرگ مورد استفاده قرار می*گیرند و برای جمعیت*های زیاد مفید هستند زیرا گران، وابسته به انرژِی و نیازمند تاسیسات مقیاس بزرگ هستند.
چه چیز آب را شور می*کند؟
چه چیز را ما آب شور می*نامیم؟ آبی شور است که مقادیر (یا غلظت*های) قابل ملاحظه*ای از نمک*های محلول را دارا باشد. در این حالت، غلظت مقدار وزنی نمک آب است که با اصطلاح قسمت در میلیون و یا پی پی*ام بیان می*شود.
اگر غلظت نمک*های محلول آبی 10000 پی پی*ام باشد یعنی یک درصد وزن آب از نمک*های محلول درست شده است.
در اینجا ما بعضی از اصطلاحات آب شور را بیان می*کنیم:
آب شیرین-کمتر از 1000 پی پی*ام
آب لب شور-بین 1000 تا 3000 پی پی*ام
آب با شوری متوسط-3000 تا 10000 پی پی*ام
آب فوق العاده شور-10000 تا 35000 پی پی*ام
در ضمن آب اقیانوس 35000 پی پی*ام نمک دارد.
نیاز جهانی آب شیرین
کمبود منابع آب شیرین و نیاز به منابع آب اضافی در بسیاری از مناطق خشک دنیا شرایطی بحرانی را ایجاد نموده است و اهمیت این موضوع در آینده بیشتر هم خواهد شد.