شما به عنوان خدمات دهنده در هتل یا مکان*های عمومی همانند استخر یا باشگاه دیگر نیازی ندارید که برای هر اتاق یا کمد کلیدهای فیزیکی تکثیر کنید و آن را به دست مشتریان خود بدهید. قفل* کارتی یا قفل الکترونیکی دارای تراشه*هایی قابل برنامه*ریزی هستند که در لحظه می*تواند توسط اپراتور برای باز و بسته کردن درب مشخصی برنامه*ریزی شود.
علاوه بر این، در صورتی که مسافر یا مشتری شما کلیدش را به نا به دلایل خاصی گم یا فراموش کرد، شما می*توانید در عرض چند دقیقه درب را دوباره به روی او باز کنید.