یکی از مشکلات رایج در لباسشویی های سامسونگ لرزش بیش از حد آنها در زمان خشک کردن لباس هاست، این اشکلال در اکثر مواقع به دلیل استاده نادرست از دستگاه به وجود میاید و نیاز به تعمیر لباسشویی سامسونگ نیست. البته شاید شما از لرزش بیش از حد دستگاه خصوصا اگر صداها زیادی تولید کند نگران شوید. در این مقاله به بررسی علل این مشکل خواهیمم پرداخت.