فقط کافی است برای چند ثانیه به تمام رفت و آمدهایی فکر کنید که در طول روز در یک خانه پر رفت و آمد یا محیط اداری اتفاق می افتد و مطمئن هستم که شما هم موافق هستید که قفل ها از جمله قفل الکترونیکی می توانند با این همه رفت آمد و دست های آلوده ای که با آن تماس دارد یکی از آلوده ترین جاهای خانه شوند که حتما باید برای تمیز کردن آنها راه چاره ای داشته باشیم.
همه افرادی که می خواهند از محیط بیرون با دست های کثیف و آلوده وارد خانه شود مشخصا اولین جایی که با آن تماس دارند قفل کارتی هستند بنابراین تمیز کردن قفل ها اهمیت زیادی برای حفظ سلامتی دارد.