کلاسیفایر یکی از انواع دانه گیر می باشد که جهت جداسازی دانه در ابتدای تصفیه خانه های آب و فاضلاب استفاده می گردد. بهتر است بدانید فاضلاب هر آبی است که برای مصرف خاص تهیه شده باشد و به هر دلیلی کیفیت و کارایی خود را برای آن مصرف از دست داده باشد.در واقع فاضلاب را می توان ترکیبی از مایع یا فضولاتی دانست که در اثر مصرف آب در مناطق مسکونی، تجاری و صنعتی تولید می گردند.حذف مواد دانه ای در فاضلاب های شهری و فاضلاب های صنعتی توسط واحد دانه گیر انجام می پذیرد.مواد دانه ای شامل ذرات شن، ماسه، سنگریزه و گل و لای می باشد.دانه گیر فوق به صورت پیوسته مواد دانه ای را از جریان فاضلاب حذف می نماید که این امر سبب کاهش مواد جامد و غیر قابل تجزیه بیولوژیک از فاضلاب می گردد.مواد جامد قابل تجزیه بیولوژیک همراه فاضلاب جهت تصفیه به واحد های بعدی تصفیه فاضلاب هدایت می گردد.

عملکرد کلاسیفایر

جریان ورودی که حاوی مخلوط شن و ماسه با فاضلاب می باشد توسط پمپ و یا نیروی ثقل حرکت کرده و وارد کلاسیفایر می گردد. در طراحی کلاسیفایر یک قسمت حلزونی شکل (کانوایر ) و یک مخزن قیفی شکل وجود دارد. قسمت کانوایر (حلزونی شکل) توسط یک الکتروگیربکس به حرکت در می آید.حرکت دورانی سبب می گردد مواد دانه ای از فاضلاب جدا و خارج گردد . مواد دانه ای جداسازی شده به محل دفن پسماند منتقل می شوند.

مزایای کلاسیفایر

کنترل پیوسته مواد دانه ای در فاضلاب
حذف مواد دانه ای مانند شن و ماسه از فاضلاب
افزایش عمر پمپ ها و سایر تجهیزات تصفیه خانه
جلوگیری از سایش پمپ ها و تجهیزات مکانیکال
جلوگیری از انسداد لوله ها
افزایش حجم مخازن هوادهی و دیگر واحد های تصفیه خانه فاضلاب
بهره برداری آسان