وقتى واژه آلودگى سرب را میشنویم بى اختیار یاد آلودگى هاى سرب در هوا می افتیم اما شاید ندانید كه این فلز خطرناك در اطراف ما وجود دارد. شاید شنیده باشید كه میگویند افرادى كه در شهرهاى بزرگ و ترافیك بالا زندگى میكنند براى آلودگى هاى سربى موجود در هوا یك لیوان شیر بنوشند تا از اثرات آلودگى سرب در بدن بكاهد، اما آیا میدانید گاهى اوقات آلودگى سرب به قدرى بالاست كه حتى دام ها و حتى شیر آنها را تحت تاثیر خود قرار دهد؟

در نتیجه براى دفع سرب در بدن علاوه بر خوردن مواد طبیعى، سبزیجات و میوه و ماهى و ... براى افرادى كه از دستگاه تصفیه آب در منزل خود استفاده میكنند، فیلتر مرحله ششم دستگاه تصفیه آب یعنى فیلتر مینرال با اضافه نمودن املاح معدنى مانند كلیسم و منیزیم به آب براى كاهش میزان سرب در بدن كمك بسیارى انجام میدهد.