پیشرفت روز افزون تکنولوژی روی تمامی صنایع تاثیر دارد، صنعت تصفیه اب هم مانند باقی صنایع تحت تاثیر این پیشرفت قرار گرفته است. از تکنولوژی های جدید مورد استفاده در این صنعت میتوان به تکنولوژی هایی مانند اسمز معکوس که برای حذف آلاینده های موجود در آب به کار میرود و تکنولوژی های دیگر مورد دستگاه تصفیه آب استفاده در این صنعت تکنولوژی های الکترودیونیزاسیون و ازن زنی اشاره داشت.
روش الکترودیونیزاسیون با استفاده از میدان های الکتریکی و تبادلات یونی به تصفیه آب میپردازد، با استفاده از این روش میتوان آبی با کیفیت بالا در مقایسه با سایر روش ها تولید کرد.