تمام لباسشویی ها مجهز به سیستمی هستند که آب را به داخل دستگاه هدایت میکند. یکی از مشکلاتی که افراد زیادی از آن شکایت دارند سرعت کم ورود آب یا همان آبگیری کند لباسشویی شان است و حتی در برخی مواقع حتی به کلی آب گیری انجام نمیشود. در این نوشته به نکاتی برای عیب یابی این مشکل را بررسی میکنیم.
فشار آب ورودی به دستگاه کم است
اگر فشار آب ورودی کمتر از 20 psi باشد عملکرد آن مختل خواهد شد و حتی آب به داخل دستگاه را نخواهد یافت. و دستگاه قادر نخواهد بود که آب را به داخل دستگاه مکش کند.
نمایندگی تعمیر لباسشویی دوو