ساده ترین راه برای کاهش مصرف انرژی یخچال این است که درب آن را بسته نگه دارید! پیس از اینکه درب یخچال را باز کنید تصمیم بگیرید که میخواهید چه چیزی از داخل آن خارج کنید تا باعث نشود که چند بار درب را باز و بسته کنیدتعمیر یخچال سامسونگ