برای اکثر ما رخ داده است که وارد آسانسور می*شویم و فضای تاریک و قدیمی و ناشکیل کابین آسانسور باعث می شود که فورا به ما حس ناامنی دست بدهد. حتی اگر آسانسورتان به بهترین نحوکار بکند کابین آسانسوری که به نوسازی نیاز دارد حس ناراحتی و ناامنی را القا میکند و میتواند حس ناخوشایندی را به آسانسور ایجاد کند. راهنمایی*هایی که در ادامه می*گویم در بازسازی کابین آسانسور شما و آرامش روانی ساکنان و مهمانان ساختمان شما کمک می*کند.
برای هوشمندسازی خانه خود می*توانید یا آسانسور قدیمی خود را بازسازی کنید یا آسانسوری پیشرفته مثل آسانسور مغناطیسی یا پیچی ایجاد کنید.