کشور ما ایران دارای اماکن گردشگری بسیار زیادی می باشد که برخی از آنها به صورت جاذبه و برخی اماکن تاریخی هستند. شما عزیزان چه تعداد از این اماکن را می شناسید؟
۲- قلعه رودخان

[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.85)]قلعه رود خان بزرگترین قلعه آجری ایران می باشد که متعلق به دوره سلجوقیان است. در معنای لقوی کلمه “قلعه رودخان ” به معنای قلعه ای می باشد که در کنار رود خانه قرار دارد. این قلعه که توسط یک پژوهشگر لهستانی کشف شده است دارای یک ورودی شمالی ، برج های نگهبانی ، محل شاه نشین ، پایگاه های نظامی و غار نگهبانی می باشد. قلعه رود خان یکی از شگفتی های استان گیلان بوده و چندی از بهترین جنگل های ایران در آنجا قرار دارند. دیدن قلعه رودخان و طبیعت بکر آن خالی از لطف نخواهد بود.
-----------------------------
اماکن گردشگری ایران
کدام کویر بهتر است
[/COLOR]