کاهنده نویز دیجیتال (DNR)
نور پردازی دوربین های مدار بسته در گذشته نه چندان دور،از اهمیت زیادی برخوردار بود و با ورود پروژکتور های مادون قرمز ، و یا دوربین هایی که دارای LED های مادون قرمز بودند،این مشکل تا حدودی برطرف شد اما تصاویری که در شب توسط دوربین های مدار بسته روی مانیتور نمایش داده می شد،به طور معمول همراه با برفک بود و تصاویر نیز کیفیت و شفافیت مورد نیاز را نداشت.
این مساله باعث کاهش کارایی دوربین مدار بسته تا حدود ۳۰ درصد می شد و از طرفی روشن کردن محیط در بعضی از مکان ها به دلایل حفاظتی همیشه مقدور نبوده و یا بسیار پرهزینه بود تا این که فن آوری کاهنده نویز به صورت دیجیتالی و یا DNR به بازار عرضه شد.
به کار گیری فن آوری DNR
در این دوربین ها،با استفاده از فیلتر هایی نویزهای تصویر را حذف می کنند و کیفیت و شفافیت تصاویر به حد مطلوب می رسد.در طراحی سیستم های مدار بسته ممکن است هزینه یک دوربین با قابلیت DNR کمی در ابتدا بالاتر از یک دوربین معمولی به نظر برسد،اما هزینه برق مصرفی برای روشن کردن محیط یک پارکینگ،یا هزینه یک پروژکتور مادون قرمز،اگر به هزینه یک دوربین معمولی اضافه شود،هزینه فن آوری DNR توجیه پذیر می شود.کاهنده های نویز در دو نوع دو بعدی و سه بعدی ارائه شده اند.
به کار گیری فن آوری ۲DNR
شکل(۲۸-۵) سطح شفافیت و کیفیت تصویر دوربین معمولی و دوربین دارای فن آوری ۳DNR را مقایسه می کند.این قابلیت برای از بین بردن نویز در تصویر جهت ایجاد یک تصویر شفاف در محیط های با نور کم می باشد.
به کار گیری فن آوری ۳DNR