نحوه اتصال میکروفون به دستگاه های داهوا
روی صفحه اصلی کلیک راست نمایید همانند شکل زیر وارد منو اصلی Main Menu شده .

بعد از ورود به منو اصلی منوی زیر را مشاهده می نمایید. سپس روی نوار منوی پایین دست چپ گزینه CAMERA مطابق عکس زیر کلیک نمائید.

بعد از مشاهده منو بالا ،از نوار منوی سمت چپ گزینه سوم ENCODE را مطابق عکس فوق انتخاب نمایید.

سپس کانال مورد نظر را همانند شکل زیر انتخاب نمائید.

سپس روی گزینه AUDIO/VIDEO کلیک نمایید.

روی گزینه SAVE کلیک کنید و خارج شوید.