طریقه set up کردن مدل های دوربین باندریت ها و ID ها اسپید دام :این دوربین را می توانید در سه حالت AHD و TVI و IP و (HDCVI،HDSDI) استفاده نمائید.توجه داشته باشید قبل از اتصال دوربین به DVR یا NVR به صورت دستی یک سری از SET UP ها در قسمت MODE استفاده کنید.و همچنین Bandrate و تنظیمات آن بسیار مهم است.جزئیات ذیل را در تنظیمات رعایت فرمائید.توجه: دکمه روشن خاموش (ON/OFF) در شکل های ذیل به رنگ خاکستری نمایش داده شده است.در شکل زیر حذف پنل سویچ ها جهت دیدن dip switch می باشد.

شما ممکن است احتیاج به SET UP ID و باند ریت های (Bandrate) دیگری با توجه به DVR که انتخاب می کنید داشته باشید.
برای تنظیمات شماره ID می توانید از شماره ۰ تا ۲۵۵ استفاده کنید.
همچنین می توانید مثال های زیر را بررسی و چک کنید.