مراحل نصب دوربین های اسپید داممرحله اول:تنظیم حالت دوربین،در این حالت ما به ID دوربین و rate های خروجی دوربین در ثانیه نیاز داریم.
توجه:در حالت نصب دوربین های اسپید دام شما می توانید از دوربین های IP،TVI،یا AHD استفاده نمائید.و همچنین شما می توانید از تنظیمات دستی زمانی که این دستگاه به درستی کار نکند استفاده کنید.برای بررسی جزئیات بیشتر شما می توانید وارد قسمت Camera Mode شده و تنظیمات خود را روی قسمت های ID &BAUD RATE SETUP انجام دهید.
مرحله دوم :تعیین محلی که می خواهید دوربین را در آن محل نصب نمائید،و جهت نصب براکت دوربین احتیاج به ایجاد ۴ سوراخ با دریل در دیوار دارید .(شکل ۱)

توجه:در روی براکت جهت عبور کابل نیازمند به ایجاد سوراخ اضافه دارید.
مرحله سوم:جهت ضبط محلی (اختیاری)داخل دوربین یک MicroSDرا وارد دوربین نمائید.
توجه:حالت ضبط محلی فقط در دوربین های IP امکان پذیر است و دوربین های AHD ، TVI، و HDSDV ، HDCVI فاقد سیستم فوق می باشد.برای جزئیات بیشتر لطفا بخش بعدی INSERT A MICRO SD CARD را مطالعه نمائید.
مرحله چهارم:شما می توانید در (شکل ۲ ) روش عبور کابل از طریق براکت ها و سوراخ ها را مشاهده نمائید.مرحله پنجم:زمانی که می خواهید دوربین اسپید دام را بر روی دیوار نصب نمائید ابتدا دوربین را به طور کامل جا نمائی کرده و سپس پین مربوطه را وارد نمائید،تمام کابل ها را به صورت کامل داخل براکت جا بدهید. و همچنین جهت نگهداری دوربین اسپید دام قبل از نصب حتما از کابل ساپرت استفاده نمائید.(شکل ۳)مرحله ششم:براکت را در دیوار پیچ نمائید مانند( شکل ۴)
توجه : توجه داشته باشید برای نگه داشتن دوربین در هنگام نصب دوربین شما احتیاج به دو دست دارید.لذا توجه کنید با امنیت کامل در ارتفاع باشید.مرحله هفتم: دوربین و براکت را به صورت همزمان با هم پیچ نمائید.(شکل ۵)