آموزش بکاپ گرفتن فایل ضبط شده دی وی آرنایک ویژن
در مرحله اول وارد منوی اصلی میشویم.


سپس وارد منوی BACKUP می شوید.

پس از وارد شدن به بک اپ منوی زیر را مشاهده می فرمایید.در شکل زیر وقتی وارد قسمت بک اپ شدید گزبنه DETECT را می زنید تا ظرفیت مموری مشخص شده ونمایش داده شود.

دراین مرحله تب بک اپ BACK UPرا فشار می دهیم تا وارد مرحله بعدی شود شکل ذیل.

همانطوری که مشاهده می فرمایید در شکل زیر زمان شروع ضبطSTART TIME و زمان انتهایEND TIME ضبط را مشخص می نمایم .توجه داشته باشیم این زمان از حجم USBیو اس بی یا مموری بیشتر نشود.

بعد از این مرحله قسمت ادد ADD این تب را فشار میدهیم.
در این مرحله فایل اماده بک اپ وارد جدول شده و ما تیک کنار ان را فعال نموده و در قسمت بک اپ فرمت BACK UP FORMAT فرمت AVI را انتخاب نموده و استارت STARTرا میزنیم.دستگاه شروع به بک اپ گیری می نماید.