قابلیت تشخیص دستکاری دوربین مداربسته(Tamper Detection)
تشخیص چابک دوربین مداربسته ای پی چیست؟
تشخیص تامپر یک سنسور در داخل دوربین ای پی می باشد زمانی که شخصی دوربین را دستکاری کند یا جهت ان را عوض کند یا قصد پوشاندن دوربین را داشته باشد به شما الارم میدهد. این الارم به شما امکان می دهد تا به سیستم مدیریت ویدیوی خود دسترسی پیدا کنید و مشاهده نمایید که چه اتفاقی افتاده است.
هنگامی که خرابکاری در دوربین شناسایی شد، شما می توانید شخص خاطی را مشاهده فرمایید و ثبت نمایید.

چگونه تشخیص تامپر کار می کند
دوربین های مجهز به سنسور تشخیص تامپر زمانی که دوربین هشدار تامپر(خرابکاری) را می دهد سیستم شروع به ضبط حادثه نموده و وقایع را ثبت می نماید این تکنولوژی زمانی که ممکن است شخصی به دوربین آسیب رسانده دوربین را مسدود کند مفید می باشد، هشدار خودکار تشخیص تامپر شما را به سیستم شما متصل می کند. حتی زمانی که شمادر مکان نیستید این امکان برای شما وجود دارد که به سیستم دسترسی داشته باشید.
زمانی که سنسور تشخیص تامپر تنظیم شود شما را در موارد زیر مطلع می نماید:
به دوربین طور فیزیکی ضربه وارد می شود یا جهت دوربین عوض می شود است.
شخص یا افرادی سعی می کن برق دوربین را قطع نمایند.
در مواردی که دوربین با رنگ اسپری می شود تا دید دوربین از بین برود، و یا لنز را با پارچه ای بپوشانند تا جلوی ضبط را بگیرد،
ویا دوربین را با شی فیزیکی بپوشانند، یا در جلوی دوربین شخصی قرار گیرد تا جلوی دوربین گرفته شود.
درتشخیص تامپر دوربین می تواند بر اساس مدت زمان اختلال ارسال هشدار تنظیم شود.

گاهی اوقات دوربین بر اثر بلایای طبیعی مثل طوفان یا افتادگی شاخه در خت یا مسایل طبیعی دیگر اسیب می بیند که باز هم دراین موارد سنسور تامپر کمک می کند که برای تعمیر دوربین اقدام کنیم.