دوربین مداربسته اسانسور
یکی از کار های پیچیده در نصب دوربین مداربسته نصب دوربین در اسانسور می باشد.به خاطر اینکه اسانسور همواره در حرکت است .حرکت اسانسور باعث قطعی دوربین خواهد شد.اگر کابل ار جی ۵۹استفاده نمایید سریعا در اثر استهلاک زیاد می شکند.در بعضی مواقع یکی از راه حل ها استفاده از کابل ار جی ۵۸ که انعطاف بیشتری دارد می باشد.یکی دیگر از روش های استفاده از تراول کابل خود اسانسور می باشد.که چالش این کار این است که بعضی از تراول کابل ها قدیمی این امکان را ندارند.
در اسانسور ها معمولا برای انتقال سیکنال فرمان و برق تغذیه مدار فرمان از تراول کابل استفاده می شود.تراول کابل ،کابل چند منظوره ای است که به صورت خاصی طراحی شده که طول عمر زیادی داشته باشد.تروال کابل های قدیمی حامل سیگنال تصویر نبودند.ولی نوع جدید تراول کابل ها طوری صراحی شدند که شامل سیگنال تصویری هم می باشند.یکی دیگر از روش های نصب دوربین مداربسته در اسانسور استفاده از فرستنده و گیرنده می باشد.در استفاده از این روش توجه داشته باشید از فرستنده و گیرنده مناسب با فرکانس مناسب استفاده فرمایید.استفاده از فرستنده گیرنده های ارزان باعث تداخل فرکانسی و از دست دادن کیفیت خواهد شد.زمانی که در اسانسور دوربین استفاده می کنید جهت حفظ حریم شخصی از تابلوی دوربین مداربسته استفاده کنید.


یکی دیگر از روش های نصب دوربین در اسانسور استفاده از فرستنده و گیرنده های لیزری می باشد.فرستنده گیرنده لیزری در زیر اسانسور نصب می شود.و از طریق کابل ار جی به دی وی ار متصل می شود.گیرنده در کف شفت اسانسور نصب می شود.دوربین مداربسته اسانسور