زمان ماندگاری ذرات معلق در حوضچه حداقل باشددر حوضچه های گرد یا هشت ضلعی حرکت ستون آب چرخشی و حول مرکز می باشد و این نوع حرکت اجازه رسوب ذرات معلق را در کف نمی دهد ولی در حوضچه های مستطیلی شکل حرکت آب نقشی در حذف ذرات معلق ندارد و تنها عامل در خودشویی این نوع حوضچه ها به فعالیت ماهی ها بستگی دارد. شیب کف اثر خود شویی کمی دارد ولی تخلیه کامل حوضچه را آسان می کند. در حوضچه های هشت ضلعی نسبت ضلع کوچک به بزرگ 1 به 5 می باشد رعایت این نسبت نتیجه خوبی را در عدم ایجاد فضای مرده در پی خواهد داشت. مهمترین عامل در حمل ذرات معلق و رسوب کرده جریان آب و نیروی هیدرولیکی است. نیروی ثقل ناشی از شیب کف ( بیش از 2 – 5 % ) حوضچه تاثیری بر حمل ذرات رسوب کرده ندارد. اثر نیروی ثقل در شیب بیشتر از 55 درجه نمایان می شود. به این دلیل که چگالی دفعیات ماهی تقریبا معادل چگالی آب است. نسبت ارتفاع به قطر در حوضچه های گرد بر نرخ تعویض آب و خود پالایی موثر است. و بهترین دامنه نسبت قطر به ارتفاع بین 2 و 5 می باشد. در حوضچه های دایره ای دو نوع الگوی جریان ایجاد می شود. جریان اولیه و ثانویه. جریان اولیه آب را در سطح افقی پخش می کند در حالی که جریان ثانویه دیواره ها و کف را تمیز کرده که به این فرآیند خودشویی هیدرولیکی گویند. در کف حوضچه های گرد جهت عدم رشد جلبک سرعت جریان آب 6 – 8 سانتیمتر بر ثانیه باید باشد. در حوضچه های با تراکم بالای ماهی می توان سرعت جریان آب را کمتر لحاظ نمود. چون در تراکم بالا حرکت ماهی ها اجازه رسوب به مواد جامد را نمی دهند و این ذرات با حرکت الگوی ثانویه از طریق کانال خروجی خارج می شوند. در ساخت حوضچه ها از مواد مختلفی مانند چوب، فلز، ترکیبات کامپوزیتی، مواد پلاستیکی ( پلی اتیلن ، پی وی سی) و بتن استفاده می شود. از ویژگی های مهم حوضچه ها صاف بودن دیوار ه ها و کف آن می باشد. زیرا وجود چروک ( استفاده از ورق های پلی اتیلن و پی وی سی ) در کف و دیواره های حوضچه ها باعث رسوب مواد جامد در این مناطق شده و اثر خود شویی را به شدت کاهش و حتی از بین می برد. مواد تشکیل دهنده حوضچه هیچگونه ماده سمی را به داخل آب محیط پرورشی رها نکند. و دیگر ویژگی مهم این است که در سطح دیواره ها و کف حوضچه ها بواسطه عملیات سورتینگ، صید و جابجای ماهی ها دچار خراشیدگی و پاره گی نشود.