تجهیزات فتوولتائیک و فیوز DC

تجهیزات فتوولتائیک (PV) از انواع خاصی از فیوز*های DC جهت حفاظت مدار بهره می*برند.فیوز*های DC برای کاربرد*های مختلف متداول شده اند. این فیوز*ها به شکل گسترده*ای جهت حفاظت از باطری*ها و کابل*های رابط در سیستم*های برق اضطراری و پشتیبان و وسایل نقلیه با منبع تغذیه و موتور محرک DC مورد استفاده قرار میگیرند.

طراحی فیوز DC با شرایط ویژه برای شکستن امن جریان مستقیم (Breaking DC Circuit) متناسب می*باشد.

تجهیزات فتوولتائیک (PV) همچنین از انواع خاصی از فیوز*های DC جهت حفاظت مدار بهره می*برند.

این فیوز*ها که میتوانند از یک پنل کوچک تا آرایه*ای از پنل*های بزرگ محافظت کنند را می*توان به شکل زیر طبقه بندی کرد.
» فیوز*های PV استوانه*ای تا ۲۰ آمپر برای حفاظت پنل*های کوچک
» فیوز*های NH فتوولتائیک تا ۴۰۰ آمپر برای حفاظت آرایه*ای از پنل*های خورشیدی