اگر می خواهید ضبط ماشین خودتان را خودتان وصل کنید و آن را به بیرون نبرده و هزینه نکنید بهترین کار این مقاله و فیلم های آموزشی ان را بخوانید تا بتوانید خودتان مثل یک حرفه ای ضبط ماشین خود را هر چه باشد پراید و پژو و ... نصب کنید. در مقاله زیر اموزش نصب ضبط ماشین و نقشه سیم کشی ضبط پراید و آموزش نصب پخش و فیلم آموزشی نصب ضبط ماشین را می خوانید.

سیم های ضبط ماشین از دو یا سه دسته سیم مختلف تشکیل شده است. خودروها اصولا با روشی استاندارد رنگ بندی سیم ها را انتخاب می کنند که به شرح زیر است.

رنگ بندی سیم ها برای ضبط ماشین:

سیم زرد : سیم برق اصلی برای تامین نیروی پخش است که به مثبت وصل میگردد.

سیم قرمز : به مثبت وصل میگردد و برای فرمان دادن جهت روشن کردن پخش استفاده میشود.

سیم مشکی : به منفی وصل میگردد.

سیم آبی : برای روشن کردن آمپلی فایر استفاده میشود.

همچنین سیم آبی، سفید یا آبی روشن و بعضا سیم سبز برای آنتن های برقی کاربرد دارد.

سیم نارنجی : برای روشن کردن همزمان نور پس زمینه پخش هنگام روشن شدن چراغ کوچک یا چراغ های موجود در صفحه کیلومتر خودرو کاربرد دارد.با تماشای ویدئو و فیلم آموزشی نصب ضبط ماشین زیر بدون هیچگونه مشکلی می توانید ضبط ماشین خود را نصب نموده و سیم کشی آن ونقشه سیم کشی را در اختیار داشته باشید. در فیلم ویدئویی زیر می توانید به راحتی نحوه چگونگی اتصال سیم های ضبط ماشین به دلیل بالا بودن تعداد و رنگ های آن تماشا نموده و بدون مشکلی خودتان این کار را انجام دهید.

فیلم آموزشی نصب ضبط خودرو ( فیلم اول )
فیلم آموزشی نصب ضبط خودرو ( فیلم دوم)