در این بخش ما به شما روش نصب دزدگیر بر روی پراید را آموزش می دهیم نکته قابله توجه این است سیم کشی تیبا مانند پراید می باشد و می توانید به سادگی هم برای تیبا هم دزگیر نصب کنید پس با ما همراه باشید .

فیلم آموزشی نصب دزدگیر
قبل ازهرکاری اول این فیلم را مشاهده فرمایید:
روش نصب دزدگیر بر روی ماشین پراید . پراید از آن دسته خودرو ها می باشد که امنیت پایینی دارد که به راحتی در آن باز می شود توسط دزدان یکی از راهای افزایش امنیت این خودرو ایرانی نصب دزدگیر است

روش آموزش نصب دزدگیر : همه سیم های مورد نیاز روی قفل مرکزی هستند مانند تصویر زیر

آموزش نصب دزدگیر : همه سیم های مورد نیاز روی قفل مرکزی طبق تصویر بالا به جز سیم پمپ که باید مطالبق تصویر از سکوتی که داخل درب راننده میرود بگیریم
پراید مدل 89 به پایین : مثبت ثابت : (زیر فرمان سوکت سیا دو سیم) سیم سفید درشت
ACC : (زیر فرمانم - سکوت سیاه دو سیم) سیم سیاه / سیم سفید درشت

تحریک قفل باز درب ها : (داخل در راننده ) دو سیم آویزان از پمپ

لادری و راهنما : ( سکوتی که از سمت چپ پای راننده به عقب میرورد) مانند تصویر زیرنکات مهم :

دراین حالت باید سیم های رله های قفل وباز دزدگیر را به صورتی که می گوییم ببندید {رنگ سیم هایی که توضیح می دهیم و مطابق دزدگیر های چنینی می باشد} به این ترتیب که سیم های سفید دزد گیر com باید به سمت پمپ ها متصل شوند و سیم های نارنجی دزدگیر nc به سمت قفل مرکز متصل شوند و سیم های زرد دزدگیر no به مثبت ثابت متصل گردد.درا ین حالت باید سیم های رله های قفل و باز دزدگیر به صورتی که می گوییم ببندید { رنگ سیم هایی که توضیح می دهیم مطابق دزدگیر های چنینی می باشد} به این ترتیب که سیم سفید دزد گیر look com را باید به سمت پمپ سیم بالایی متصل کنید و سیم سیم سفید / سیاه دزدگیر unLook COM را باید به سمت پمپ سیم پایینی متصل کنید وسیم نارنجی دزدگیر nc را به منفی ثابت متصل وسیم زرد دزردگیر no به مثبت ثابت متصل گردد.

در این حالت باید سیم های رله های قفل و باز دزدگیر را به صورتی که میگوییم ببندید. (رنگ سیم هایی که توضیح میدهیم، مطابق دزدگیرهای چینی میباشد) به این ترتیب که سیم های سفید دزدگیر com را باید به داخل درب راننده ببریم و به دو سیم آویزان شده پمپ متصل کنید و سیم های نارنجی دزدگیر nc را به منفی ثابت متصل شوند و سیم های زرد دزدگیر no به مثبت ثابت متصل گردد. برای لادری صندوق عقب نیز باید از دسته سیم پشت لامپ صندوق عقب، سیم تحریک منفی لامپ که اکثر اوقات آبی رنگ است را باید به سیم لادری که در همانجاست که رنگ آن هم قرمر/آبی در مدل های قدیمی و یا رنگ آن سفید در مدل های جدید متصل کنیم تا با باز کردن صندوق عقب چراغ سقف روشن گردد.