انواع کرکره برقی از نظر نوع کرکره

کرکره های داخلی و خارجی

کرکره برقی های خارجی در ناحیه بیرونی نمای ساختمان نصب می شوند. کرکره برقی های داخلی در سردر و بالای پنجره نصب می شوند.کرکره برقی های ترکیبی

در این نوع کرکره برقی پنجره و کرکره ها با هم نصب شده اند.کرکره های مشبک

این نوع کرکره*ها از فولاد ضد زنگ ساخته شده اند. کرکره برقی های مشبک برای نمایشگاه ها، پنجره ساختمان های تجاری و فروشگاه ها استفاده می شوند. همچنین، این نوع کرکره برقی برای امنیت و تهویه مکان گزینه مناسبی است.کرکره های سوراخ دار

این نوع کرکره*ها ارزان*تر هستند. و برای دهنه*های کوچک و بزرگ فروشگاه*ها استفاده می شوند.کرکره*های سوراخ*دار از فولاد گالوانیزه سوراخ*دار و قفل شده تشکیل شده*اند.به علاوه، این نوع کرکره با ترکیب پرده کرکره و کرکره*های مشبک ظاهر زیباتری دارند.