طرح ابتکاری پرورش ماهی*های خاویاری، قزل آلا و کپور در حیاط منزل کلید خورده است.چند شهروند در شمال کشور با طرحی مبتکرانه در حیاط منزلشان اقدام به پرورش ماهی خاویاری، قزل آلا و کپور کرده*اند. این طرح علاوه بر بازدهی و درآمدزایی مناسب، برای افراد زیادی نیز ایجاد شغل کرده است.

انتهای پیام/