مراحل پیاده سازی يک مزرعه پرورش ماهیجزئیات طراحی پرورش ماهی

موفقیت آمیز بودن یک مزرعه پرورش ماهی بستگی به چگونگی مراحل ساخت و ساز و تکمیل آن بدون در نظر گرفتن اندازه مزرعه دارد. اگر همه چیز، از جمله زمان و بودجه بندی، آماده شده و به خوبی برنامه ریزی شده باشد، پول و زمان قابل توجه ای را می توان صرفه جوی کرد.

جزئیات طراحی و نقشه های فنی اولین گام بعد از تصمیم به ساخت یک مزرعه ماهی یا واحد تولیدی جدید می باشد. جزئیات نقشه های مهندسی مهم هستند و نمی تواند حذف شوند. مزایای یک طراحی قابل اعتماد بیشتر از هزینه های جزئیات شان می باشد، که معمولا مقرون به صرفه است.

گرفتن مجوز های احداث پرورش ماهی
گرفتن مجوزها نیز مهم است. بدون گرفتن مجوز های لازم ساخت و ساز نباید شروع گردد. از کشوری به کشور دیگر، یا حتی از منطقه ای به منطقه دیگر در همان کشور مجوز های مختلفی نیاز است. به ویژه در بسیاری از مناطق کوهستانی، که بخشی از مناطق حفاظت شده هستند یا پارک های ملی، گرفتن مجوز ممکن است پیچیده باشد.

ساخت و ساز مزرعه پرورش ماهی
مرحله سوم اجرای طرح ساخت و ساز است(شکل پایین). با یک طراحی قابل اعتماد، نه تنها هزینه ها و برنامه ریزی بلکه انجام ساخت و ساز نیز راحت تر خواهد بود. اگرچه بسیاری از کارهای ساخت و ساز را خود فرد می تواند انجام دهد، توصیه می شود که آجر چینی و لوله کشی را با یک فرد ماهر قرار داد بسته شود. کار آنها از کیفیت بالای برخوردار خواهد بود. شیوه ها و راه های بسیار مختلفی برای ساخت مخازن و استخر های بتونی و سازه های آبرسان و پساب شان وجود دارد.

اجرای آزمایشی مزرعه پرورش ماهی
آخرین مرحله پیاده سازی مزرعه یا یک واحد تولید قزل آلا تست آزمایشی می باشد. تست آزمایشی چند روز قبل از شروع به تولید ماهی مهم است زیرا مشکلات و نقص های پنهان را مشخص می کند و اقدام به رفع آن می گردد. دوره آزمایشی همچنین برای مشاهده کیفیت و کمیت آب دریافت شده و تمرینی برای کنترل و مدیریت آب مفید می باشد.