با توجه به تولید روزافزون این ماهی در کشور طی دهه اخیر در سطح جهانی از جایگاه خوبی در مقایسه با کشورهای آسیایی برخوردار بوده است
هرچند سابقه تولید ماهی قزل آلا در ایران به حدود سال ۱۳۳۸ بر می گردد اما تا حدود سال ۱۳۶۰ تعداد واحدهای پرورش ماهی قزل آلا در ایران از تعداد انگشتان دو دست کمتر بوده اما با فعالیتهای چشمگیری که در سه دهه اخیر در این زمینه انجام گرفته است ، بر اساس آمار ارایه شده در سال ۱۳۹۰ تعداد ۱۶۰۷ مزرعه پرورش ماهی قزل آْلا در ۲۹ استان کشور در این زمینه فعالیت نموده و در پایان سال نود بیش از
( یکصد و شش هزار)۱۰۶۰۰۰ تن ماهی قزل آلا در کشور تولید گردیده است.
بررسی آماری بین سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۰ نشان می دهد که در این مقطع زمانی تعداد مزارع پرورش ماهی قزل آلا در کشور بیش از ۲۳ برابر و میزان تولید ماهی قزل آلا در کشور بیش از ۷۰ برابر افزایش داشته است ،که در مقایسه با سایر فعالیتهای زیر بخش کشاورزی از افزایش شایان توجهی برخوردار بوده است.
جدول مربوط به تولید ماهی قزل آلا در کشور از سال ۱۳۹۰-۱۳۷۴
سال تعداد مزارع پرورش ماهی قزل آلا در کشور میزان تولید ( تن)
۱۳۷۴ ۶۹ ۱۵۰۰
۱۳۷۵ ۸۰ ۱۹۰۰
۱۳۷۶ ۱۱۶ ۲۵۱۴
۱۳۷۷ ۱۶۵ ۴۹۹۴
۱۳۷۸ ۲۵۸ ۷۰۰۰
۱۳۷۹ ۳۰۶ ۹۰۰۰
۱۳۸۰ ۳۸۰ ۱۲۱۷۰
۱۳۸۱ ۴۶۱ ۱۶۰۲۶
۱۳۸۲ ۵۶۲ ۲۳۱۳۸
۱۳۸۳ ۶۶۲ ۳۰۰۰۰
۱۳۸۴ ۶۹۸ ۳۴۷۶۰
۱۳۸۵ ۷۵۰ ۴۶۲۷۵
۱۳۸۶ ۱۲۰۰ ۵۸۷۶۱
۱۳۸۷ ۱۰۸۵ ۶۲۶۳۰
۱۳۸۸ ۱۱۸۰ ۷۳۶۴۲
۱۳۸۹ ۱۳۸۷ ۹۱۵۱۹
۱۳۹۰ ۱۶۰۷ ۱۰۶۴۳۶
منبع : سالنامه آماری شیلات ایران

با توجه به شرایط اقلیمی و گسترش این فعالیت و همچنین اقدامات علمی که در زمینه پرورش این ماهی در سنوات اخیر در کشور انجام گردیده است این فعالیت تقریبا در تمامی استانهای کشور انجام گردیده است ، اما بدون شک وفور منابع آبی به عنوان اصلی ترین عامل در کسب رتبه تولید ماهیان سردآبی در کشور نقش داشته است .

تولید ماهی قزل آلا در استانهای کشور در سال ۱۳۹۰

( به ترتیب رتبه تولید)
ردیف استان میزان تولید تن ردیف استان میزان تولید ( تن)
۱ چهار محال و بختیاری ۱۶۱۳۵ ۱۶ قزوین ۱۹۶۰
۲ مازندران ۱۳۲۹۴ ۱۷ مرکزی ۱۷۰۲
۳ لرستان ۱۲۹۴۵ ۱۸ البرز ۱۵۵۴
۴ کهکیلویه و بویر احمد ۹۱۹۰ ۱۹ ایلام ۱۳۴۴
۵ آذر بایجان غربی ۷۶۱۰ ۲۰ خوزستان ۱۱۵۸
۶ کرمانشاه ۶۶۹۴ ۲۱ اردبیل ۱۰۶۳
۷ فارس ۵۲۷۴ ۲۲ خراسان شمالی ۷۵۵
۸ زنجان ۴۰۶۳ ۲۳ کرمان ۶۵۷
۹ اصفهان ۳۴۵۲ ۲۴ قم ۴۲۰
۱۰ تهران ۳۳۱۲ ۲۵ سمنان ۴۱۳
۱۱ خراسان رضوی ۲۸۳۱ ۲۶ یزد ۳۲۰
۱۲ همدان ۲۸۲۷ ۲۷ گلستان ۳۱۱
۱۳ گیلان ۲۳۸۹ ۲۸ خراسان جنوبی ۲۴۰
۱۴ آذر بایجان شرقی ۲۳۸۰ ۲۹ سیستان و بلوچستان ۱۲۲
۱۵ کردستان ۲۰۲۱ جمع کل ۱۰۶۴۳۶
منبع : سالنامه آماری شیلات ایران

معرفی ماهیان سردآبی
به طور کلی ماهیان پرورشی به دو گروه ماهیان سردآبیCold water fish و ماهیان گرمابی Warm water fish تقسیم می گردند.
ماهیان سردآبی در یک تعریف کلی اما نه کامل ، ماهیانی هستند که قادرند در شرایط دمای آب کمتر از ۲۰ بیست درجه سانتیگراد رشد و فعالیت نمایند .
این گروه از ماهیان متعلق به خانواده آزاد ماهیان Salmonidae بوده که معروفترین گونه پرورشی آن که در اکثر نقاط دنیا پرورش داده می شود ماهی قزل آلای رنگین کمان می باشد.
نام علمی این ماهی mykissOnchorhynchus و نام انگلیسی آن Rainbow troutمی باشد.
از علایم ظاهری این ماهی که آن را با سایر ماهیان پرورشی متمایز می نماید ، می توان به موارد زیر اشاره داشت :
بدن پوشیده از خال های سیاه یا زیتونی ستاره ای شکل ـ در بالغین در دو طرف بدن هاله رنگین کمان، دارای باله چربیAdipose fin) ) که بین باله پشتی و باله دمی قرار دارد و از اختصاصات منحصر به فرد خانواده آزاد ماهیان می باشد .فلس های بسیار ریز و وجود فرورفتگی ناچیز در انتهای باله دمی.