قزل*آلای خال* قرمز

قزل*آلای خال* قرمز (Salmo trutta fario) نام گونه*ای ماهی است. این ماهی را در برخی کشورها «قزل* آلای قهوه*ای» می*نامند.
این ماهی*ها در آب شیرین و رودخانه و دریاچه به تغذیه می*پردازند و در فصل پاییز برای تخم*ریزی عکس جریان آب را در پیش گرفته و به سمت سرچشمه*های رودخانه رهسپار می*شوند قزل*آلا اصولاًٌ یک ماهی شکارچی و پُراشتها است. این ماهی از خانوادهٔ آزادماهیان بوده و نسبت به تغییرات دما و مواد غذایی حساسیت خاصی از خود نشان می*دهد و هنگامی که پناهگاه مناسبی برای خود دید به راحتی آنجا را از دست نمی*دهد و از نوع رنگین کمان باهوش*تر است،همجنین به خاطر شرایط زیستی شان به صورت پرورشی نیستند و از دست انسان غذا نمی*خورند به همین علت کمیابند .ماهیان جوان برعکس ماهی*های مسن در سطح آب بیشتر یافت می*شوند، ماهی ماده در سه سالگی و ماهی نر در دو سالگی به سن بلوغ می*رسند.
در ایران قزل*آلای خال* قرمز در منطقه دشت لار از توابع استان مازندران به وفور دیده می شود.