کپور سرگنده ( Big Head)
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: کپورماهی*سانان
تیره: کپورماهیان
سرده: Hypophthalmichthys
گونه: H. nobilis

مبدا پیدایش این ماهی در رودخانه*های جنوب و مرکز چین (یانگ*تسه، کونگسی، کونگتانگ) است
زیستگاه اصلی زندگی این ماهی در سیبری و چین (رودخانه آمور) است
بدلیل کیفیت بسیار مرغوب گوشت ، رشد بسیار سریع،امکان تکثیر مصنوعی و قابلیت گله پذیری در کلیه استخرها و منابع آبی پرورشی جهان گسترده شده است
تیغه یا کیل زیر شکم تنها پس از پایه باله شکمی مشهود است سرپوش آبششی بطور مشهودی از پایه باله سینه*ای جلوتر رفته است
بدن این ماهی کشیده درپهلو ها کمی فشرده است شکم این ماهی گرد بوده و دارای سر بزرگ می*باشد.
دهانش کمی قابل ارتجاع است.یک باله پشتی نسبتا طویل دارد وبدنش پوشیده از فلسهای مدور نسبتا درشت است،پوزه اش دوجفت سبیلک دارد. رنگ آن کمی تیره*تر از کپور نقره*ای است و دردو طرف زرد طلائی ودرپشت تیره است.هر یک ازفلسها درانتها یک خال سیاه رنگ دارد.
چشم*ها پائین*تر از محور طولی بدن قرار دارد و دندانش حلقی یک ردیفی است و در سطح ساینده آن فاقد شیار است.
سن بلوغ جنسی این ماهی در مناطق گرمسیر و معتدل در نوع نر ۴-۳ ساله و در نوع ماده آن ۵-۴ ساله می باشد
متوسط باروری آن ۵۰۰ هزارتخم است و در صورت فراوانی غذا رشد آن بسیار زیاد است. ماهی زئوپلانکتون خوار است، دمای مناسب آب ۲۵-۲۲ درجه سانتیگراد است قطر تخم ۱/۱-۱ میلیمتر و دوره انکوباسیون ۵/۱-۱ روز طول می*کشد در ۸-۷ میلیمتری به تغذیه فعال رسیده و وزن خود را تا ۵۰ کیلوگرم می*رساند
کپور سرگنده در بدو تولد از پلانکتونهای جانوری تغذیه می نماید و به مرور همراه با پلانکتونهای جانوری درشت از پلانکتونهای گیاهی درشت نیز تغذیه می نماید.