کپور معمولی ( Common Carp )
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: کپورماهی*سانان
تیره: کپورماهیان
سرده: Cyprinus
گونه: C. carpio
کپور معمولی (نام علمی: Cyprinus carpio) نام یک گونه از تیره کپورماهیان است. این ماهی از خانواده است که دارای ۲ جفت سبیلک، ودندان*های حلقی با فرمول ۳٫۱٫۱–۱٫۱٫۳ یا ۳٫۲٫۱–۱٫۲٫۳ می*باشد. کپور معمولی فلسهایی درشت و باله پشتی ممتدی دارد. تعداد فلس*های خط جانبی در این ماهی ۳۲–۳۰ عدد می*باشد. دهان آن کشویی بوده و قابل بیرون زدن است. کپور معمولی در حوضه*های دریای خزر، رودخانه تجن و تمام حوضه*های آبریز ایران پراکنش دارد. حداکثر طول در این ماهی ۱۵۰ و میانگین ۳۸ سانتی*متر است. بدن این ماهی تا حدی دراز است و طول ۳ برابر ارتفاع می*باشد. سر ماهی بزرگ و پوزه کند است. باله مخرجی کوتاهی دارد. در باله پشتی ۳ تا ۴ خار سخت و ۱۵(۱۶) تا ۲۱(۲۲) شعاع نرم و شاخه شاخه وجود دارد. در باله مخرجی نیز ۳ خار سخت و ۵ یا ۶ شعاع نرم شاخه شاخه دیده می*شود.
این ماهی همه چیز خوار بوده و از موجودات ریز بستر آب، کرم*ها، سخت*پوستان، نوزاد حشرات، لاشه حیوانات، تخم ماهیان و حتی نوزادان خود را مصرف می*کنند.
در دمای کمتر از ۷ درجه سانتی*گراد به صورت دسته جمعی به خواب زمستانی فرومی*روند. در آب شیرین به سر برده و آب*های گرم، آرام و پوشیده از گیاه را دوست دارد.