کپور نقره ای (Silver Carp)
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: کپورماهی*شکلان
تیره: کپورماهیان
زیرتیره: کپوریان
سرده: Hypophthalmichthys
گونه: H. molitrix
زیستگاه اصلی این ماهی در سیبری و چین (رودخانه آمور) می باشد در ایران پراکنش آن در حوزه دریای خزر و نقاط دیگر ایران است.
این ماهی با نامهای فیتوفاک، تولستولوبیک و نام تجاری ماهی آزاد پرورشی که به اشتباه در بازار متداول است خوانده می*شود. سر این ماهی گرد و پهن و دارای فلس*های ریز می*باشد. دارای تیغه*های آبششی طویل می*باشد که در ۵/۱ سانتی*متری از الگ تغذیه می*کنند. فیتوفاگ کلا از پلانگتونهای گیاهی (گیاهان میکروسکپی) تغذیه می نماید البته در ابتدا درو بدو امر از پلانکتونهای جانوری نیز تغذیه میکند ولی بعداً به فیتوپلانکتونها روی می*آورند و تا ۱۷ درصد وزن خود تغذیه می*کند .
دارای دهان زیرین و بدنی کشیده و دوکی شکل ، نقره*ای وازدو طرف فشرده واز فلسهای ریز نقره ای رنگی پوشیده شده است همچنین منطقه شکمی تامخرج تیز است. سر ماهی حجیم و سنگین و در انتها باریک می*شود؛ چشم*ها به پائین سر نزدیک است؛ خارهای آبششی طویل تر از رشته*های آبششی بوده و متراکم و به هم چسبیده هستند

تعداد تخم*ها ۱۵۰۰۰۰۰-۲۰۰۰۰۰ عدد بوده، به قطر ۱-۰٫۷ میلی متر می*باشند. پس از ۱٫۵ روز تخم*ها شکفته شده ولاروها پس از استفاده از کسیه زرده و اتمام آن از جلبک های چند میکرونی و در صد ناچیزی از پلانکتون*های جانوری تغذیه می*کنند، از اینرو این ماهی به نام فیتو فاگ هم خوانده می*شود. ماهیان نر کپور نقره*ای در زیستگاه خوددر ۶-۴ سالگی و ماده*ها در ۶-۵ سالگی بالغ می*شوند. تکثیر و پرورش این ماهیان به همراه ماهی علفخوار، ماهی کپور و ماهی کپور سر گنده در بیشتر کشورها از رونق چشمگیری برخوردار است. در ایران نیز پرورش این ماهی به علت تغذیه آن از پلانکتون*های گیاهی که از تولیدات طبیعی استخر هاست از اهمیت ویژه*ای برخوردار است. این ماهیان خواب زمستانی دارند؛ به صدا حساسند و جذب صدا می*شوند و تا ۱٫۵ متر از آب بیرون می*پرند.