ماهی آمور یا کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella)
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: کپورماهی*شکلان
تیره: کپورماهیان
زیرتیره: کپوریان
سرده: Ctenopharyngodon
Steindachner, 1866
گونه: C. idella

ماهی آمور یا کپور علف*خوار (Ctenopharyngodon idella) نوعی ماهی آب شیرین گیاهخوار از خانواده کپورهاست. این ماهی بومی شرق آسیا از شمال ویتنام تا رود آمور در مرز چین و سیبری است.
آمور برای پرورش ماهی و کنترل گیاهان آبی به نقاط مختلف دنیا معرفی شده و در برخی نقاط اثرات تخریبی فراوانی داشته*است. در ایران ماهی آمور پرروشی به دلیلی شباهت ظاهری بهماهی سفید خزر به ماهی سفید پرورشی معروف شده*است .
به این ماهی به اشتباه در بازار، ماهی سفید پرورشی می*گویند. دارای بدنی کشیده و پهن با باله*های کوتاه و قوی است که شبیه ماهی سفید می*باشد اما رنگ بدن درپشت خاکستری ودرپهلوها زرد روشن مایل به سبز است بدنش از فلس*های درشت مایل به زرد دارای دندانهای حلقی ۲ ردیفی است با طول ۷-۶ میلی*متر به تغذیه فعال می*رسد و در زمان ۷ تا ۱۳ سانتیمتری با تغذیه ۳۰% زئوپلانکتون رشد خوبی دارد.
ضریب غذایی آن ۱ به ۳۰ است و غذای اصلی آن را علوفه و گیاهان آبزی تشکیل می*دهد و جهت کنترل گیاهان به محیط*های آبی معرفی می*گردد. بطوری که به اندازه ۴۰% وزن بدن خود در شبانه روز تغذیه می*کند. مرز شروع و امساک تغذیه بین ۱۰ تا ۱۲ درجه سانتیگراد است و به ۵۰ کیلوگرم می*رسد
در مناطق گرمسیر و معتدل ماهی نر در سن ۳-۲ سالگی و ماهی ماده در سن۴-۳ سالگی بالغ می شود و در این سن و در شرایط تغذیه مطلوب وزن این ماهی به ۳ الی ۴ کیلوگرم می رسد.

تن شناسی : بیشینهٔ درازا و وزن در این ماهی به ترتیب ۱۰۰ سانتی متر و ۳۲ کیلوگرم می*باشد(میانگین ۵۷ سانتی متر و ۶/۳ کیلوگرم) و دارای دندان حلقی با فرمول ۴٫۲-۲٫۴ یا ۵٫۲-۲٫۴ می*باشد. بدن این ماهی گرد و فلس*های متراکمی دارد. باله پشتی گرد و خط جانبی کاملی دارد. ابتدای قاعده باله پشتی اندکی در جلوی قائمه باله لگنی قرار دارد.خارهای آبششی کوتاه و به تعداد ۱۲ عدد دارد. عمدتاً از گیاهان آبزی تغذیه می*کند. البته سخت*پوستان و نوزاد پشه*های دریاچه (شیرونومیده) را نیز مصرف می*کند. تعداد تخم*ها تا ۱ میلیون عدد نیز می*رسد. نسبت به ماهی کپور معمولی باله پشتی کوتاهتری دارد. تفاوت آن با ماهی کپور سیاه، در دندان*های حلقی است. دندان حلقی در آمور از نوع شانه*ای و در کپور سیاه از نوع آسیایی است.
ماهی آمور دارای سر مسطح است ولی ماهی سفید سر برآمده دارد. رنگ بدن در ماهی آمور، نقره*ای واضح و در ماهی سفید نقره*ای محو است. تفاوت دیگر این دو در دندان*های حلقی است که فرمول دندان حلقی در ماهی سفید ۵-۶ می*باشد.

ویژگی ها : ماهی آمور جزء کپور ماهیان چینی می*باشد و در سیستم پرورشی توام همراه با کپور معمولی، کپور نقره*ای (فیتوفاگ)[۵] و کپور سرگنده، پرورش می*یابد. این ماهی در زادگاه اصلی خود در چین، در رودخانه*های سیلابی با آب گل آلوده و بستر پوشیده از سنگریزه به صورت دسته جمعی تخم ریزی می*کند.تخم ریزی آن در دمای ۲۳-۲۱ درجه سانتی گراد صورت می*گیرد. تعداد تخم*ها ۲۰۰-۵۰۰ هزار عدد بوده و به قطر ۵/۰-۲/۱ میلی متر می*باشند. شرایط لازم برای به وجود آمدن لاروها، غوطه*وری تخم*ها می*باشد که در رودخانه*های طبیعی در فصل سیلابی چنین شرایطی فراهم می*گردد. ماهیان نر در زادگاه اصلی خود در ۶-۴ سالگی و ماده*ها در ۷-۶ سالگی بالغ می*شوند. این ماهی دارای ارزش شیلاتی می*باشد.