ماهی های گارا روفا معروف به “دکتر ماهی” در ژاپن برای معالجه بیماری های پوست بکار می روند. این ماهی ها در سرچشمه های آب گرم ترکیه زندگی می کنند.

روش جدیدی برای از بین بردن کک ومک – درمان خشکی پوست- شفاف کردن پوست و بردن لکه ها در مجتمع بهداشتی دکتر ماهی در مالزی مورد استفاده قرار گرفته که ظرف یک سال به موفقیت بینظیری دست یافته است که با توجه به موفقیت او مشابه این مجتمع به مجتمع های مشابه به صورت قارچی در سراسر ژاپن و کره افتتاح شدند. روش درمان این گونه است که فرد داخل استخری با آب گرم می رود که داخل آن ماهی هایی بدون دندان بین ۳ تا ۴ سانتی متر به پوست فرد حمله می کنند و شروع به مکیدن پوست او می کنند و لایه رویی پوست او را می خورند. آب استخربعد از هر استفادهای تصفیه می ود تا میکروبها به نفر بعدی انتقال پیدا نکند. این روش در اصل در ترکیه استفاده می شده است
یکی از موسسه های درمان بیماریهای پوستی در مالزی بیماران خود را با روشی کاملا طبیعی و با کمک نوعی ماهی زنده رودخانه ای درمان می کند.
استفاده از ماهی جونده موسوم به دکتر ماهی،روشی جدید برای درمان امراض پوستی است و مردم کشورهای آسیایی مانند مالزی، سنگاپور ، ژاپن،کره جنوبی و ترکیه از این روش استقبال کرده اند.
ماهی جونده یا دکتر ماهی با نام علمی “گارا روفا” با جویدن نقاطی از پوست بدن که دچار عارضه هایی مانند التهابات مزمن پوستی یا اگزما هستند به درمان بیماری کمک می کند.
ماهی جونده می تواند پوست های زبر و خشن را با دندانهای خود به پوست نرم و لطیف تبدیل کند.
زیستگاه اصلی این ماهی رودخانه ای ترکیه ، ایران ، سوریه و عراق است ، خانم لئونگ از مسئولان موسسه دکتر ماهی کوالالامپور میگوید بیمارانی که برای درمان به موسسه دکتر ماهی مراجعه می کنند ، قبل از وارد شدن به حوضچه هایی که ماهی ها در آن قرار دارند ،* بدن خود را ضد عفونی می کنند.
افرادی که دارای امراض پوستی هستند زیر نظر متخصصان این مرکز تحت مداوا قرار می گیرند و چگونگی و طول دوره درمان افراد متفاوت است.
در موسسه دکتر ماهی ، با توجه به نوع امراض پوستی و اینکه درکدام قسمت بدن باشد حوضچه های اب عمومی و خصوصی در نظرگرفته شده است.
بیشتر افراد نخستین بار است که به این مرکز مراجعه می کنند که مشکلات برخی از انان جدی تر است.
یکی از بیمارانی که به موسسه دکترماهی امده بود در مصاحبه گفت ابتدا خیلی برای من عجیب بود اما خیلی سریع متوجه شدم که ماهیها به طرزی عجیب شروع به جویدن پوست های زاید بدن من کردند.
طﻮل ﺑﺪن اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ۱۶ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و از ۲۰ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ، رﻧﮓ ﺑﺪن ﻗﮫﻮه ای (در ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﯿﺮه و روﺷﻦ) و ﺳﻄﺢ آن از ﻓﻠﺲ ھﺎی درﺷﺘﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. زﯾﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﯽ آﻧﺎن آﺑﮫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ، ﭼﺸﻤﻪ ھﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ھﺎی آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎ دﻣﺎی ﺑﯿﺶ از ۱۵ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻪ و ﮔﻞ و ﻻی اﺳﺖ. از ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ھﺎ و ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت از ﺣﺸﺮات آﺑﺰی ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻓﺼﻞ ﺑﮫﺎر ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎه ھﺎی اردﯾﺒﮫﺸﺖ و ﺧﺮداد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، در ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺮ روی ﭘﻮزه ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ھﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﮔﻮﻧﻪ Cyprinion macrostomus ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﭙﻮر ھﺎ دارای ﻓﻠﺲ ھﺎی درﺷﺘﯽ اﺳﺖ و طﻮﻟﯽ در ﺣﺪود ۲۰ـ ۱۵ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ دارد، از وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺑﺎرز ظﺎھﺮی اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ وﺟﻮد ۶ ﺗﺎ ۸ ﺧﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ اﻧﺪازه ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻧﺒِﯽ ﺑﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺮا از ﮔﺎرا روﻓﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﺎھﯽ ھﺎی ﻧﺎﺑﺎﻟِﻎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ ﺧﺎل ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و در طﻮل دوره رﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺧﺎل ھﺎ را ﮐﺴﺐ ﻣﯽ کنند
شرایط نگهداری ماهی:
دمای آب بیین ۲۴ – ۲۸ درجه سانتیگراد
آمونیاک ۰
نیترات ۰
PH مطلوب بین ۶٫۵ الی ۷ هست
نکته اینجاست که نگهداری این ماهی متوسط گفته شده باید شرایط آب مناسبی برای این ماهی فراهم باشه
البته خیلی جاها گفته شده که توی آکواریوم نمیشه نگهداری کرد و حتما باید جریان سریع آب موجود باشه
ولی مطالبی که من پیدا کردم از سایت های خارجی و علمی هست و توی هر سایت ایرانی یه چیزی گفته بود!!!!!
خودم دیدم این ماهی توی آکواریوم به راحتی زندگی میکنه
جالب این هست وقتی غذای دل یا غذای ماهی وارد آب میشه این ماهی ها به سرعت به اون حمله میکنند که نشون میده این ماهی چقدر گشنه هست و هر چیزی رو میخوره ! حتی اینقر سریع اینکارو میکنه که ماهی های دیگه نمی تونند غذا رو بگیرند!
البته فکر کنم باید حواس آدم جمع باشه که غذا به اون ها نرسه چون اگر اینطور باشه دیگه به کار اصلی که جلبک خواری و حذف موارد اضافی از تانک هست عمل نکنند!


تردیدهایی درباره دکتر ماهی
هرچند در سالهای اخیر تبلیغات گسترده ای در برخی از نقاط دنیا برای شیوه های درمانی “دکتر ماهی” انجام می شود با وجود این، نتایج تحقیقات نشان می دهد که این روش درمانی می تواند منجر به بروز برخی حساسیتهای پوستی شود.
برای مثال در آگوست ۲۰۰۸ مجله New Paper در گزارشی منتشر شد که دو خواهر سنگاپوری پس از اینکه برای طراوت پوست نزد “دکتر ماهی” رفتند پس از سپری کردن اولین جلسه درمان مجبور شدند برای معالجه به یک پزشک واقعی مراجعه کنند.
در این مورد، پس از تماس ماهی گارا روفا نوارهای قرمزی در روی پاها ظاهر شد. ایجاد فلسها و لکه هایی قهوه ای در روی پوست و خارش شدید از دیگر عوارض جانبی ماهی درمانی بود.
این دو خواهر ۲۰ و ۲۲ ساله که برای یک جلسه به مدت نیمساعت درمان دکتر ماهی نفری ۲۸ دلار پرداخت کرده بودند به شدت دچار حساسیتهای پوستی شدند.
این دو خواهر در این خصوص اظهار داشتند: “پس از آنکه به خانه رفتیم پاهای ما قرمز شد و شروع به خارش و سوزش کرد. فکر نمی کردیم که این خارشها جدی باشند اما پس از گذشت یک هفته که سوزش و قرمزی همچنان ادامه یافت به شدت نگران شدیم و به پزشک مراجعه کردیم.”
دکتر “پاتریسیا یوان” متخصص بیماریهای پوستی از مرکز تخصص مراقبتهای پزشکی اقیانوسیه در سنگاپور در خصوص ماهی درمانی گفت: “تاکنون فواید پزشکی ماهی درمانی اثبات نشده است. ماهی ممکن است بتواند سلولهای پوست را جذب کند اما این یک درمان پزشکی نیست. در صورتی که آب این وانها بهداشتی نباشد می تواند محل رشد قارچها و باکتریهای بسیاری شود.”
این متخصص افزود: “امکان بروز عفونتهای باکتریایی و قارچی پوست در اثر قرار گرفتن در وانهای محتوی این ماهیها وجود دارد که قرمزی، خارش، سوزش و لکدار شدن پوست از جمله علائم عفونتهای قارچی و باکتریایی است. همچنین پس از خارش، ممکن است لکه های قهوه ای رنگ نیز ظاهر شود و تا چند هفته و چند ماه نیز بر روی پوست باقی بمانند.