آموزش نصب دزدگیر تویوتا کمری,2016سیم های پشت سوییچ
سیم سبز : 12+
سیم مشکی : پله دوم سوییچ(IGN)
BCM(کامپیوترخودرو) سوکت 30خانه کامپیوتر
راهنما : سیم مشکی با تحریک(-)
Lock : سیم قرمز با تحریک(-)
Unlock : سیم خاکستری با تحریک(-)
لادری 4درب : سیم آبی با تحریک(-)