پنل های خورشیدی تجهیزاتی هستند که انرژی خورشید را در طول روز به وسیله سلولهای فتولتائیک دریافت کرده و به انرژی الکتریکی DC تبدیل می کند. بازدهی پنل ها بین 17% تا 19% می باشد و طول عمر مفید آنها بیش از 25 سال است.

YINGLI SOLSR یکی از بزرگترین تولید کننده های پنل های خورشیدی که در میان 5 رتبه اول جهان قرار دارد.
Weight(kg) Dimension(mm) Isc(A) Voc(V) Impp(A) Vmpp (V) Power(W)
2.35 525/350/25 1.25 21.2 1.17 17.13 20
4.23 660/540/25 2.56 21.17 2.34 17.11 40
6.2 770/660/25 3.85 21.32 3.48 17.23 60
6.61 900/660/25 4.84 21.85 4.53 17.66 80
8.3 1173/660/35 6.89 22.86 6.5 18.47 120
15.4 1335/990/40 5.41 44 5.06 35.6 180
18.5 1640/990/35 8.92 37.6 8.39 29.8 250

DOKIO SOLAR تولیدکننده پنل های خورشیدی در مدل های پلی کریستال و مونو کریستال می باشد که راندمان این پنل ها بالای 17% است.
Weight(kg) Dimension(mm) Isc(A) Voc(V) Impp(A) Vmpp (V) Power(W)
2.1 480/350/17 1.31 21.6 1.11 18 20
3.7 530/540/25 2.57 21.6 2.22 18 40
5.3 625/660/30 3.57 21.6 3.33 18 60
6.9 805/660/30 4.69 21.6 4.44 18 80
10.2 1200/660/30 6.85 21.6 6.67 18 120
16.6 1580/808/35 5.67 43.2 5 36 180
21
1640/980/40 8.57 36.5 8.33 30 250