آیا برای طراحی و ساخت سایت های خبری باید از قوانین و اصول خاصی پیروی داشته باشیم؟ این قوانین کدام اند؟بسیاری از قوانین طراحی سایت خبری ساده و به وضوح قابل مشاهده است، در حالی که ممکن است دیگران آن را ندیده بگیرند. در این مقاله قصد داریم به بررسی روش ها و نکاتی بپردازیم که باعث می شوند طراحی وب سایت خبری شما به صورتی حرفه ای و کاربر پسند صورت گیرد.
پس زمینه ساده مساوی است با خوانایی بیشتر مطالب وب سایت خبری. بررسی ها نشان داده است که بیش تر از 90 درصد وب سایت های خبری و مجلات از پس زمینه با رنگ سفید استفاده می کنند. حتی در مواردی که از رنگ سفید هم استفاده نمی شود، از رنگ هایی استفاده خواهد شد که ساده هستند و سبب فشار آوردن به چشم خوانندگان نخواهند شد. البته استفاده از پس زمینه ها در سایت های مختلف متفاوت بوده و بسته نوع فعالیت آن ها بایستی از رنگ بندی مناسب استفاده کرد.
منبع:https://nopardazco.com/blog/web-deve...7-%D8%A7%DB%8C